LINE_ALBUM_mat.www_๒๒๐๕๐๓.jpg

Event

02

วัสดุสร้างสรรค์

ในงาน BKKDW2022

5-13 กุมภาพันธ์ 2565

Resource Center ชั้น 4 TCDC  

press to zoom

press to zoom
272958824_1969431003216409_4240081807518621701_n
272958824_1969431003216409_4240081807518621701_n

press to zoom

press to zoom
1/7

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

01

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้

กระบวนการ วิธีการ วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

26 สิงหาคม 2565 อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโค้งบ่อแร่ ต.ทัพหลวง                             อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

1 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อ.บ้านไผ จ.ขอนแก่น

2 กันยายน 2565 สถานที่ ศาลาประชาคม บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่3 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ                               จ.อุดรธานี

03

เปิด 10 วัสดุไทยสุดล้ำ ในงาน

BIO ECONOMY SHOWCASE

                         การสร้างสรรค์วัสดุใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ

(BIO ECONOMY) จากความหลากหลายด้านชีวภาพ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ มาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการวัสดุสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นวัสดุใหม่ เช่น การใช้แบคทีเรีย หรือเห็ด ในการสร้างวัสดุสิ่งทอและบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือการใช้เส้นใยธรรมชาติ และจุดเด่นของพืชพรรณมาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุใหม่ เช่น คราม ใบไม้ดอกไม้ในพื้นที่ สาหร่าย และมะพร้าว เป็นต้น

สามารถเยี่ยมชมนวัตกรรมวัสดุได้ในงานจัดแสดงวัสดุ

“BIO ECONOMY : นวัตกรรมทางความคิดที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก”ที่ Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ –29 พฤษภาคม 2565 / 10.30 - 19.00 น. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
LINE_ALBUM_ผลงานสาหร่าย_๒๒๐๔๒๖_10.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

04

แสดงผลงานการออกแบบ

ในงาน BKKDW2021

RE-NO-WASTE

Material X Process

วัชพืชสาหร่ายในนากุ้งสู่เทคนิคในกระบวนการผลิต ผ่านการนำเสนอคุณสมบัติของวัสดุที่คุ้นตา

TCDC กรุงเทพฯ, ห้อง MDIC ชั้น 2 (อาคารส่วนหลัง) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น.

05

แสดงผลงานการออกแบบ

ในงาน BKKDW2021

Worapat

งานสานหวายที่สามารถบิดรูปทรงได้

material + technique

TCDC กรุงเทพฯ, ห้อง Back Gallery ชั้น 1 (อาคารส่วนหลัง) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น.

202356882_6392264687466425_6781592695852626703_n.jpeg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

06

Academic Exhibition & Showcase

ในงาน Bangkok Design Week 2021

3 - 11 กรกฏาคม 2564

ณ สามย่านมิตรทาวน์ ลานโปรโมชัน ชั้น 3

07

Crafts Bangkok 2020

มาชมผลงานและเลือกซื้อสินค้า ในงาน Crafts Bangkok 2020

ณ ไบเทคบางนา บูธ L23

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

08

การเผยแพร่องค์ความรู้

การพัฒนากระดาษสาหร่ายในนากุ้ง

เพื่อประยุกต์ใช้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

และ plural designs 

09

STYLE BANGKOK 2019

ณ ไบเทค บางนา HALL 99

โซน IDZ Innovation&Design Zone ) และโซน DEWA

17-21 ตุลาคม 2562

( เปิดให้บุคคลทั่วไปชม วันที่ 20-21 ตุลาคม 2562 )

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6