top of page

CaOg

      การแปรรูปปูนขาว (lime) หรือแคลเซียมออกไซด์ ที่เกษตรกรนิยมใช้ในการปรับสภาพดิน โดยนำปูนขาว ผสมกับตัวประสานให้เข้ากันด้วยการตำ ซึ่งจะช่วยให้วัสดุผสมเข้ากันได้ดี มีความเหนียว สามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อแห้งจะมีความหนาแน่นส่งผลให้มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติช่วยปรับค่าความสมดุลของดินให้มีค่า pH ที่เป็นกลาง (5.5-6.5) ซึ่งใช้ปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดได้ดี ช่วยให้ธาตุอาหารพืชละลายได้ดี เพิ่มธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมให้แก่พืช ด้วยคุณสมบัติความเป็นด่างสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้

         จากการทดสอบส่วนผสมที่ใช้มีค่าความเป็นกรดด่าง ที่ pH 12.00 (มีความเป็นด่าง) ค่าการดูดซึมน้ำที่ 28.39 % มีความแข็งแรงโดยต้านแรงอัดได้ 3.89 เมกะพาสคัล และแรงดัด ที่ 1.83 เมกะพาสคัล สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ 100%

5_edited.jpg
1_edited.jpg
6_edited.jpg
3_edited.jpg

คุณสมบัติ

ค่าน้ำหนักมาตรฐาน :

การติดทนของสี :

การต้านทานน้ำ :

การนำความร้อน :

ความต้านแรงดึง :

ความต้านทานรอยขีดข่วน :

ความใส :

ความต้านทานรังสียูวี :

ความต้านแรงฉีกขาด :

ลักษณะมันวาว :

การป้องกันเสียง :

ความแข็ง :

ความต้านแรงดันทะลุ :

ความทนทานต่อสารเคมี :

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

ความต้านทานไฟ :

การนำไฟฟ้า :

วัสดุที่ใกล้เคียง

IMG_7526_edited.jpg
IMG_7160 - Copy_edited.jpg
IMG_7128_edited_edited.jpg
เม็ดข้าว
ข้าวตำ
Coffee Grounds
bottom of page