top of page

กระดาษสาหร่าย

          สาหร่ายในนากุ้งเป็นวัชพืชในกลุ่มของสาหร่ายสีเขียว มีความเป็นเส้นใยสูง มีเซลลูโลสที่ผนังเซลล์ แต่การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วกลับส่งผลกระทบต่ออาชีพการทำนากุ้ง และทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมา  สาหร่ายที่ช้อนขึ้นมาจะเน่าเสีย กลายเป็นขยะมูลฝอยปริมาณมาก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
          จึงนำสาหร่ายในนากุ้งมาพัฒนาเป็นกระดาษ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งกระดาษสาหร่ายได้ผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานดั้งนี้ ค่าน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 242 กรัมต่อตารางเมตร ความต้านแรงดึง 0.53 กิโลนิวตันต่อเมตร ความต้านแรงฉีกขาด 1,183 มิลินิวตัน ”

LINE_ALBUM_กระดาษสาหร่าย_๒๒๐๕๐๕_5.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษสาหร่าย_๒๒๐๕๐๕_2.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษสาหร่าย_๒๒๐๕๐๕_0.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษสาหร่าย_๒๒๐๕๐๕_1.jpg

คุณสมบัติ

ค่าน้ำหนักมาตรฐาน :

การติดทนของสี :

การต้านทานน้ำ :

การนำความร้อน :

ความต้านแรงดึง :

ความต้านทานรอยขีดข่วน :

ความใส :

ความต้านทานรังสียูวี :

ความต้านแรงฉีกขาด :

ลักษณะมันวาว :

การป้องกันเสียง :

ความแข็ง :

ความต้านแรงดันทะลุ :

ความทนทานต่อสารเคมี :

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

ความต้านทานไฟ :

การนำไฟฟ้า :

วัสดุที่ใกล้เคียง

LINE_ALBUM_กระดาษกล้วยไม้_๒๒๐๕๐๕_4.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษฟางข้าว_๒๒๐๕๐๕_0.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษผักตบ_๒๒๐๕๐๕_4.jpg
กระดาษผักตบ
กระดาษฟางข้าว
กระดาษกล้วยไม้
bottom of page