top of page

Coffee Grounds

      แผ่นกากกาแฟ เป็นวัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากธุรกิจร้านกาแฟ อุตสาหกรรมการผลิตกาแฟผงกึ่งสำเร็จรูป และการบริโภคกาแฟภายในครัวเรือน นำมาทดลองหาส่วนผสมเพื่อขึ้นรูปเป็นวัสดุ ด้วยแนวคิด BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาควบคู่ไปกับด้านสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

        แผ่นกากกาแฟที่ออกแบบได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานโดยมีค่าความต้านทานแรงอัด 7.3     เมกะพาสคัล ค่าความต้านแรงดัด 0.8 เมกะพาสคัล สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100%

IMG_7133_edited.jpg
IMG_7131.JPG
IMG_7129_edited.jpg
IMG_7134.JPG

คุณสมบัติ

ค่าน้ำหนักมาตรฐาน :

การติดทนของสี :

การต้านทานน้ำ :

การนำความร้อน :

ความต้านแรงดึง :

ความต้านทานรอยขีดข่วน :

ความใส :

ความต้านทานรังสียูวี :

ความต้านแรงฉีกขาด :

ลักษณะมันวาว :

การป้องกันเสียง :

ความแข็ง :

ความต้านแรงดันทะลุ :

ความทนทานต่อสารเคมี :

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

ความต้านทานไฟ :

การนำไฟฟ้า :

วัสดุที่ใกล้เคียง

IMG_7160 - Copy_edited.jpg
4_edited.jpg
5_edited.jpg
MUCH ME
ข้าวตำ
กัญชง
bottom of page