top of page

ผ้าชุบเทียน

      อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดปริมาณเสื้อผ้าใช้แล้วเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นขยะย่อยสลายได้ยาก การนำเสื้อผ้าใช้แล้ว มาแปรรูปให้กลายเป็นวัสดุที่สามารถนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณสมบัติ และเพิ่มมูลค่าให้กับเสื้อผ้าใช้แล้ว โดยใช้เทคนิคการชุบเทียนสามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ให้กับวัสดุ ได้แก่ สามารถกันน้ำได้ 12 ชม. โดยเฉลี่ย ทำความสะอาดง่าย คงรูปทรง และรองรับน้ำหนักได้ดี

IMG_7010_edited.jpg
IMG_6994_edited.jpg
IMG_7008.JPG
IMG_6992.JPG

คุณสมบัติ

ค่าน้ำหนักมาตรฐาน :

การติดทนของสี :

การต้านทานน้ำ :

การนำความร้อน :

ความต้านแรงดึง :

ความต้านทานรอยขีดข่วน :

ความใส :

ความต้านทานรังสียูวี :

ความต้านแรงฉีกขาด :

ลักษณะมันวาว :

การป้องกันเสียง :

ความแข็ง :

ความต้านแรงดันทะลุ :

ความทนทานต่อสารเคมี :

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

ความต้านทานไฟ :

การนำไฟฟ้า :

วัสดุที่ใกล้เคียง

IMG_6974_edited.jpg
เส้นใยตาล
bottom of page