top of page

CaOg

฿120.00ราคา
  •       การแปรรูปปูนขาว (lime) หรือแคลเซียมออกไซด์ ที่เกษตรกรนิยมใช้ในการปรับสภาพดิน โดยนำปูนขาว ผสมกับตัวประสานให้เข้ากันด้วยการตำ ซึ่งจะช่วยให้วัสดุผสมเข้ากันได้ดี มีความเหนียว สามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อแห้งจะมีความหนาแน่นส่งผลให้มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติช่วยปรับค่าความสมดุลของดินให้มีค่า pH ที่เป็นกลาง (5.5-6.5) ซึ่งใช้ปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดได้ดี ช่วยให้ธาตุอาหารพืชละลายได้ดี เพิ่มธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมให้แก่พืช ด้วยคุณสมบัติความเป็นด่างสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้

              จากการทดสอบส่วนผสมที่ใช้มีค่าความเป็นกรดด่าง ที่ pH 12.00 (มีความเป็นด่าง) ค่าการดูดซึมน้ำที่ 28.39 % มีความแข็งแรงโดยต้านแรงอัดได้ 3.89 เมกะพาสคัล และแรงดัด ที่ 1.83 เมกะพาสคัล สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ 100%

bottom of page