top of page

เม็ดข้าว

     แผ่นวัสดุจากเม็ดข้าว เป็นการนำคุณสมบัติเด่นของเม็ดข้าวมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุ ที่เป็นการใช้คุณสมบัติของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติด้านความโปร่งแสง และด้านความสวยงามของรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถนำคุณสมบัติเหล่านี้มาใช้โดยผ่านกระบวนการทางงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งมีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านข้าวไทย­­­

IMG_7526_edited.jpg
IMG_7572_edited.jpg
IMG_7529_edited.jpg
IMG_7551_edited.jpg

คุณสมบัติ

ค่าน้ำหนักมาตรฐาน :

การติดทนของสี :

การต้านทานน้ำ :

การนำความร้อน :

ความต้านแรงดึง :

ความต้านทานรอยขีดข่วน :

ความใส :

ความต้านทานรังสียูวี :

ความต้านแรงฉีกขาด :

ลักษณะมันวาว :

การป้องกันเสียง :

ความแข็ง :

ความต้านแรงดันทะลุ :

ความทนทานต่อสารเคมี :

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

ความต้านทานไฟ :

การนำไฟฟ้า :

วัสดุที่ใกล้เคียง

1_edited_edited.jpg
5_edited.jpg
IMG_7160 - Copy_edited.jpg
REFORM
CaOg
ข้าวตำ
bottom of page