top of page

กระดาษฟางข้าว

          ฟางข้าว เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรจากนาข้าวที่มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่โดยทั่วไปมักกำจัดด้วยการเผาทิ้ง เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวดเร็ว แต่กลับส่งผลเสียต่อมลภาวะทางอากาศ การนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดการเผาทิ้ง

          การนำมาแปรรูปเป็นกระดาษ     ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประโยชน์การใช้สอย  ฟางข้าวที่เป็นเศษเหลือทิ้ง โดยกระดาษที่ได้สามารถเทียบเคียงได้กับกระดาษในงานหัตถกรรม ที่มีคุณสมบัติความโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นที่พับ ดัด งอ ได้ จึงสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ โคมไฟ และของตกแต่งบ้านเป็นต้น

LINE_ALBUM_กระดาษฟางข้าว_๒๒๐๕๐๕_0_edited.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษฟางข้าว_๒๒๐๕๐๕_3_edited
LINE_ALBUM_กระดาษฟางข้าว_๒๒๐๕๐๕_2.jpg
อ.jpg

คุณสมบัติ

ค่าน้ำหนักมาตรฐาน :

การติดทนของสี :

การต้านทานน้ำ :

การนำความร้อน :

ความต้านแรงดึง :

ความต้านทานรอยขีดข่วน :

ความใส :

ความต้านทานรังสียูวี :

ความต้านแรงฉีกขาด :

ลักษณะมันวาว :

การป้องกันเสียง :

ความแข็ง :

ความต้านแรงดันทะลุ :

ความทนทานต่อสารเคมี :

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :

ความต้านทานไฟ :

การนำไฟฟ้า :

วัสดุที่ใกล้เคียง

LINE_ALBUM_กระดาษจาก_๒๒๐๕๐๕_4.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษผักตบ_๒๒๐๕๐๕_4.jpg
LINE_ALBUM_กระดาษกล้วยไม้_๒๒๐๕๐๕_4.jpg
กระดาษจาก
กระดาษผักตบ
กระดาษกล้วยไม้
bottom of page